YSM

Om YSM

ALEA kan hjälpa dig med att bli bättre på att prata svenska och lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. Din handläggare på Arbetsförmedlingen bestämmer om du kan ta del av en eller flera moduler. Du får även kvalificerade studie- och yrkesvägledande insatser så att du hittar din väg till fortsatta studier eller anställning.

Utbildningen har följande moduler, det är Arbetsförmedlingen som bedömer vilka moduler som är aktuella för dig:

1. Nivåtest och kartläggning
2. Information om arbetsmarknaden
och yrkesorientering
3. Information om studier
4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och
framtida yrke
6. Yrkespraktik och studiebesök
7. Arbetsplatsförlagd språkträning
8. Sociala aktiviteter inför arbete
9. Hushållsekonomi
10. Introduktion till svenska språket
11. Svenska
12. Engelska
13. Matematik
14. Grundläggande datakunskap

ALEA har gett mig mycket hjälp och de har jätteduktiga lärare. Jag har sett skillnad på andra elever i min klass som också fått hjälp av ALEA. Det är en jättebra skola! Många elever pratar om ALEA och hur mycket hjälp de har fått.
– Yrkessvenska Del B

Jag vill tacka mina lärare för att de har lärt mig nya och himla bra ord i Yrkessvenska på ALEA. Det var en bra period och jag är tacksam att de uppmuntrar mig att fortsätta nå mina mål för ett bra liv i Sverige.
– Yrkessvenska Del A

Vi jobbar för att våra elever och deltagare ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som de bär med sig. Att vi har roligt på jobbet är en förutsättning för att locka fram det bästa hos oss själva och våra elever och deltagare.
– Rasmus Rossi, VD

ALEA är världens bästa arbetsplats! Man får respekt, förtroende och uppskattning från ledningen och arbetskamraterna. På ALEA känner man sig välkommen oavsett ålder och kulturell bakgrund. Vi jobbar som ett lag för att kunna hjälpa deltagarna på bästa sätt.
–  Ghaith Alobaidi, Utbildare

Personalen hos ALEA är mycket snälla och omtänksamma. De har också mycket erfarenhet. Jag tänker att de jobbar ihop som en kedja!
– SFI

Kontakta oss

Translate »