Våra skolor

Våra skolor

Alla våra skolor kännetecknas av en öppen atmosfär. Du ska känna dig respekterad och välkommen till oss. Deltagare i våra utbildningar har stor variation på åldrar och bakgrunder. Vi är en skola öppen för alla och vi vill att våra skolor ska genomsyras av respekt för olikheter. Alla våra skolor samverkar med andra utbildningar och arbetsgivare för att du ska få en så bra utbildning som möjligt som leder till att du får rätt jobb.

Ingen på ALEA ska utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling motverkas och förebyggs aktivt av ALEA.

På skolan har du möjlighet att värma i mikrovågsugn och äta medhavd lunch.

Kontakta oss

Translate »