SFI

Om SFI

ALEA har SFI (svenska för invandrare) i Hallsberg. SFI är en grundutbildning i det svenska språket. Har du flyttat till Sverige och vill lära dig svenska är det SFI du ska läsa. På skolan har vi ca 50 elever som läser kurserna B och C på studieväg 2. Vi arbetar medvetet mot de nationella målen genom klassrumsundervisning, grupparbeten, tema-arbete och diskussionsforum. Vi är även utomhus eller på studiebesök en gång i veckan och på fredagar har vi regelbundna avstämningar av veckan som gått. Vi erbjuder också i samarbete med SUF, regelbundna möjligheter att göra nationella prov.

Skolan ligger på Esplanaden 45 i centrala Hallsberg med närhet till kommunikationer. Parkeringsmöjligheter finns precis utanför skolan. Som elev får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.

Tillsammans med lärare och andra elever lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska och tränar på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

Våra skolor som erbjuder SFI

ALEA har gett mig mycket hjälp och de har jätteduktiga lärare. Jag har sett skillnad på andra elever i min klass som också fått hjälp av ALEA. Det är en jättebra skola! Många elever pratar om ALEA och hur mycket hjälp de har fått.
– Yrkessvenska Del B

Jag vill tacka mina lärare för att de har lärt mig nya och himla bra ord i Yrkessvenska på ALEA. Det var en bra period och jag är tacksam att de uppmuntrar mig att fortsätta nå mina mål för ett bra liv i Sverige.
– Yrkessvenska Del A

Vi jobbar för att våra elever och deltagare ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som de bär med sig. Att vi har roligt på jobbet är en förutsättning för att locka fram det bästa hos oss själva och våra elever och deltagare.
– Rasmus Rossi, VD

ALEA är världens bästa arbetsplats! Man får respekt, förtroende och uppskattning från ledningen och arbetskamraterna. På ALEA känner man sig välkommen oavsett ålder och kulturell bakgrund. Vi jobbar som ett lag för att kunna hjälpa deltagarna på bästa sätt.
–  Ghaith Alobaidi, Utbildare

Personalen hos ALEA är mycket snälla och omtänksamma. De har också mycket erfarenhet. Jag tänker att de jobbar ihop som en kedja!
– SFI

Kontakta oss

Translate »