Service och försäljning

Om Service och försäljning

ALEA kan hjälpa dig att bli bättre på service och försäljning. Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper som arbetsgivare efterfrågar inom servicebranschens yrkesområden alternativt och /eller erhålla en grundläggande kompetens inom service som kan krävas i ett annat yrkesområde.

Färdigheter i service och försäljning är viktiga för att få arbete i många yrkesområden. Exempelvis IT- tekniker, chaufförer, rörmokare, snickare m.fl. har arbetsuppgifter där dessa färdigheter efterfrågas av arbetsgivare.

Utbildningstiden varierar från några veckor till ca ett halvår. Detta beror även på om du läser halvtid eller heltid. ALEA kan även hjälpa dig med yrkessvenska i kombination med service- och försäljningsutbildningen.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer behov av utbildningen och beslutar.

ALEA har gett mig mycket hjälp och de har jätteduktiga lärare. Jag har sett skillnad på andra elever i min klass som också fått hjälp av ALEA. Det är en jättebra skola! Många elever pratar om ALEA och hur mycket hjälp de har fått.
– Yrkessvenska Del B

Jag vill tacka mina lärare för att de har lärt mig nya och himla bra ord i Yrkessvenska på ALEA. Det var en bra period och jag är tacksam att de uppmuntrar mig att fortsätta nå mina mål för ett bra liv i Sverige.
– Yrkessvenska Del A

Vi jobbar för att våra elever och deltagare ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som de bär med sig. Att vi har roligt på jobbet är en förutsättning för att locka fram det bästa hos oss själva och våra elever och deltagare.
– Rasmus Rossi, VD

ALEA är världens bästa arbetsplats! Man får respekt, förtroende och uppskattning från ledningen och arbetskamraterna. På ALEA känner man sig välkommen oavsett ålder och kulturell bakgrund. Vi jobbar som ett lag för att kunna hjälpa deltagarna på bästa sätt.
–  Ghaith Alobaidi, Utbildare

Personalen hos ALEA är mycket snälla och omtänksamma. De har också mycket erfarenhet. Jag tänker att de jobbar ihop som en kedja!
– SFI

Kontakta oss

Translate »