Samhällsorientering & Föräldrautbildning

Vad är Samhällsorientering & Föräldrautbildning?

På uppdrag av Fagersta kommun erbjuder vi utbildning i Samhällsorientering och Föräldrautbildning på modersmålet för nyanlända flyktingar.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar ska gå minst 60 timmars utbildning i Samhällsorientering. Syftet med Samhällsorienteringen är att göra det lättare för nyanlända flyktingar att komma in i arbets- och samhällslivet.

Föräldrautbildningen består av en 40 timmar lång utbildning fokuserad på föräldrars situation i Sverige.

Målet med Samhällsorienteringen är att du ska få grundläggande förståelse för det svenska samhället och kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar
  • Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • Hur samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv

Utbildningen inkluderar samtal och diskussioner där olika situationer och händelser tas upp från den vardag som föräldrar möter i Sverige. Vi kommer även att bjuda in personer från bl. a viktiga myndigheter som berättar om sin verksamhet.

När du är klar med utbildningen får du ett intyg.

Våra skolor som erbjuder Samhällsorientering & Föräldrautbildning

ALEA har gett mig mycket hjälp och de har jätteduktiga lärare. Jag har sett skillnad på andra elever i min klass som också fått hjälp av ALEA. Det är en jättebra skola! Många elever pratar om ALEA och hur mycket hjälp de har fått.
– Yrkessvenska Del B

Jag vill tacka mina lärare för att de har lärt mig nya och himla bra ord i Yrkessvenska på ALEA. Det var en bra period och jag är tacksam att de uppmuntrar mig att fortsätta nå mina mål för ett bra liv i Sverige.
– Yrkessvenska Del A

Vi jobbar för att våra elever och deltagare ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som de bär med sig. Att vi har roligt på jobbet är en förutsättning för att locka fram det bästa hos oss själva och våra elever och deltagare.
– Rasmus Rossi, VD

ALEA är världens bästa arbetsplats! Man får respekt, förtroende och uppskattning från ledningen och arbetskamraterna. På ALEA känner man sig välkommen oavsett ålder och kulturell bakgrund. Vi jobbar som ett lag för att kunna hjälpa deltagarna på bästa sätt.
–  Ghaith Alobaidi, Utbildare

Personalen hos ALEA är mycket snälla och omtänksamma. De har också mycket erfarenhet. Jag tänker att de jobbar ihop som en kedja!
– SFI

Kontakta oss

Translate »