Om ALEA

Om oss

ALEA Kompetens grundades 2014 för att hjälpa personer som behöver lära sig svenska och/eller få en kompetenshöjning för att kunna ta klivet in i ett arbete och etablera sig i samhällslivet. Redan från start hade bolaget gedigen erfarenhet av utbildning och arbetsmarknad. Hos oss finns lärare och rektorer som genuint stödjer deltagare till att arbeta och aktivt verka i samhället.

VI vill bidra till varaktiga lösningar för personer som av olika anledningar haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Genom vår lokala förankring i Örebro-, Västmanlands-, Sörmlands-, och Värmlands län har vi kännedom om arbetsmarknaden på de orter där vi har skolor. Vi samarbetar med flera andra utbildningsaktörer för att våra deltagare ska nå målen så snabbt som möjligt.

ALEA:s utbildningar ska kännetecknas av elevinflytande, rättssäkerhet och likvärdighet. Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling och diskriminering. Vi vill bidra till ett mer inkluderande samhälle. Våra deltagare ska känna sig respekterade, lyssnade på och vara involverade i sin utbildning och framtidsplanering.

ALEA-andan

ALEA-andan kan sammanfattas med att vi tar ansvar för vår arbetssituation och för det egna arbetet. Vi tar aktivt del i verksamhetens utveckling och påverkar den i rätt riktning. Vi leder oss själva och finner mening i arbetet. Vi har ett antal spelregler som vi ställer oss bakom, dessa skapar en god grund för vår gemensamma utveckling och arbetsmiljö:

– Vi är genuint intresserade
– Vi har ordning och reda
– Vi har ett kreativt angreppssätt till att lösa uppgifter
– Vi har ett inspirerande och personligt bemötande
– Att samarbeta och samverka gör att vi alla utvecklas
– Vi gör det tydligt
– Vi har roligt på jobbet

Vill du bli en del av ALEA?

Är du genuint intresserad av att coacha människor med olika bakgrund mot arbete?
Vill du dessutom arbeta på en skola där du får utlopp för din kreativa sida som pedagog?
Då är ALEA rätt arbetsplats för dig!

Kontakta oss

Translate »